HISTORIE

De Vakgarage organisatie is in 1991 ontstaan op initiatief van een grossiersgroep in samenwerking met een importeur. Het was de eerste franchiseformule voor de betere merkonafhankelijke autobedrijven in Nederland.

Doelstelling was de positie van de bij haar aangesloten bedrijven te versterken. Deze samenwerking maakt het mogelijk grootschalig onderdelen gunstiger in te kopen en reclamecampagnes te voeren. In de loop van de jaren is continu gewerkt aan het op een hoger niveau brengen van de Vakgarages. Zo zijn de toelatingseisen hoger geworden. Elke Vakgarage is lid van BOVAG en voldoet aan de eisen van het ISO gerelateerde kwaliteitszorgsysteem van de organisatie, het Vakplan. In 1999 is Vakgarage onafhankelijk geworden van grossiers en importeur. Het is sindsdien de enige onafhankelijke franchiseformule voor garagebedrijven!

Stichting Vakgarage behartigt de belangen van de Vakgarages onder andere op het gebied van marketing en training en maakt centrale afspraken met leveranciers. Door een consistent beleid is zo in de loop der jaren een sterke organisatie ontstaan die aan de toekomst blijft bouwen. Dit biedt de Vakgarages én haar klanten continuïteit.

Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij.